Odnawialne źródła energii

Maestro Investments realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Elektrownia fotowoltaiczna Jakubowo”.

Zgodnie z założeniem projektowym nastąpi budowa elektrowni fotowoltaicznej, która będzie produkować 1 014 MWh energii elektrycznej z OZE. Przedsięwzięcie przyczyni się do złagodzenia zmian klimatu w postaci tzw. efektu cieplarnianego, gdyż wykorzystuje odnawialne źródło energii w postaci promieniowania słonecznego, zmniejszając tym samym emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Osiągnięcie tego celu jest możliwe w wyniku budowy elektrowni słonecznej w Jakubowie oraz podłączenie jej do sieci energetycznej.

Całkowita wartość projektu: 3 994 149,43 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 768 341,29 PLN
Okres realizacji: 2020

Fundusze EuropejskieMapaDotacji.gov.pl